Kancelaria Parafialna jest czynna:

 • w dni powszednie po Mszach Świętych
 • w sprawach pilnych proszę dzwonić: kom: 89 626 20 16
ChrzestBierzmowanieNajświętszy Sakrament

Udzielany jest w naszej parafii:

 • w II i IV niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 12.00;
 • w Boże Narodzenie i Wielkanoc podczas Mszy św. o godz. 12.00;

Wcześniej należy zgłosić zamiar chrztu św. w kancelarii parafialnej, przedstawiając skrócony akt urodzenia dziecka, podać dane rodziców i chrzestnych (imię i nazwisko, datę urodzenia i adres zamieszkania ) oraz przedstawić zaświadczenie, że rodzice chrzestni są wierzący i praktykujący oraz, że mogą być dopuszczeni do tej godności (chrzestni z poza naszej parafii). Przed chrztem rodzice i chrzestni podpisują akt chrztu i oddają kartki od sakramentu pokuty.

Udzielany jest kandydatom II klas młodzieży szkół średnich, po odpowiednim przygotowaniu:

Na przygotowanie to składa się:

 • systematyczne uczestniczenie w katechizacji;
 • gorliwe uczestniczenie w niedzielnej i świątecznej Mszy św.;
 • dawanie świadectwa życia chrześcijańskiego;
 • spowiedź święta w pierwsze piątki miesiąca;
 • uczestniczenie w spotkaniach katechezy przyparafialnej;
 • wykazaniem się odpowiednim poziomem wiedzy religijnej;
 • uczestnictwo w przygotowaniu bezpośrednim (próby);

Świadkami bierzmowania winni być rodzice chrzestni, w razie przeszkody rodzice kandydata.

On sam winien obrać sobie chrześcijańskiego patrona.

Uroczystości I Komunii św. i Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu św. w naszej parafii odbywają się w maju w drugą i trzecią niedziele o godz. 09.30 po odpowiednim przygotowaniu dzieci.

Na przygotowanie to składa się:

 • systematyczna, całoroczna katechizacja;
 • uczestnictwo w niedzielnej Mszy św.;
 • uczestnictwo dzieci i rodziców w katechezie przyparafialnej;
 • odpowiedni poziom wiedzy religijnej;
Sakrament chorychMałżeństwoSakrament pokutyPogrzeb katolicki

Udzielany jest:

 • W nagłych wypadkach, gdy chory przebywa w domu odwiedziny chorego w czasie ustalonym z duszpasterzem;
 • W czasie rekolekcji adwentowych i wielkopostnych odwiedziny chorych w domach w czasie ujętym w planie rekolekcji.

Sakrament małżeństwa – udzielany jest zwykle w sobotnie popołudnia.

Narzeczeni powinni zwracać się w tej sprawie do kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu, przedstawiając następujące dokumenty:

 • metrykę chrztu (nie starszą niż 6 m-cy) i bierzmowania;
 • dowód osobisty;
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego;

 • zaświadczenie z USC o braku przeszkód (ślub konkordatowy);

Kandydatów obowiązuje również uczestniczenie w trzech spotkaniach na temat etyki małżeńskiej w Poradni Rodzinnej.

W tygodniu poprzedzającym ślub narzeczeni winni zgłosić się do kancelarii w celu spisania aktu ślubu.

Zobowiązani są wtedy:

 • podać dane świadków ślubu (imię i nazwisko, datę urodzenia i miejsce zamieszkania);
 • złożyć podpisy;

 • przedstawić dokumenty o odbyciu spowiedzi przedślubnej;

 • przedstawić zaświadczenie o odbyciu trzech spotkań w Poradni Rodzinnej;

 • przedstawić zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach przedślubnych (jeżeli któryś z narzeczonych jest z poza naszej parafii);

Spowiedź św. odbywa się:

 • przed każdą Mszą św.;
 • w czasie rekolekcji wielkopostnych i adwentowych zgodne z planem rekolekcji;

Przed pogrzebem należy sporządzić akt zgonu w księdze zmarłych na podstawie karty zgonu wystawionej przez lekarza jest ona jednocześnie pozwoleniem na pochowanie zwłok zmarłego, oraz akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego. Po pogrzebie odprawiane są Msze św. w intencji zmarłego, wypraszając mu duchową pomoc w drodze do życia wiecznego.