12. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – II Niedziela Wielkiego Postu – 08.03. 2020

  1. Dziś przypada druga niedziela Wielkiego Postu. Kościół na różne sposoby pragnie nam pomóc, abyśmy ten święty czas przeżywali z jak największym pożytkiem. Czyni to zwłaszcza przez głoszenie słowa Bożego i sprawowanie sakramentu pojednania i pokuty. Czyni to także przez organizowanie w tym czasie rekolekcji, dni skupienia czy specjalnych nabożeństw pokutnych… Przypominam, że w naszym kościele w każdy piątek o godz. 9.00 i 15.30 razem z Chrystusem i Jego bolejącą Matką przemierzamy Drogę krzyżową, a w niedziele o godz. 11.45 rozpamiętujemy mękę Pana Jezusa podczas Gorzkich żali. Wszystkich zachęcam do licznego udziału w tych nabożeństwach.
  2. W Kościele powszechnym przeżywamy niedzielę ad Gentes – Dzień Modlitw, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Naszymi modlitwami obejmujemy tych, którzy głoszą Ewangelię na krańcach ziemi. Oni często na wzór Chrystusa cierpią prześladowania i płacą najwyższą cenę z własnego życia za swoją posługę. Wychodząc z Kościoła możemy złożyć ofiarę na misje święte do ustawionej skarbony.
  3. Dzisiaj, 8 marca, obchodzimy Dzień Kobiet. Choć to świecka tradycja, pamiętajmy w modlitwach o wszystkich niewiastach, zwłaszcza o matkach wielodzietnych rodzin, o samotnych pannach i wdowach, o kobietach poniżanych i prześladowanych w wielu częściach świata. Polecajmy ich życie Panu Bogu i Maryi, która jest najpiękniejszym wzorem żony i matki.
  4. W piątek, 13 marca, przypada 7. rocznica wyboru papieża Franciszka na Stolicę Piotrową. Powierzajmy go Bożej Opatrzności oraz opiece Matki Najświętszej w naszych osobistych modlitwach, aby bezpiecznie i w wierności Ewangelii prowadził Kościół przez burzliwe współczesne czasy.
  5. Urząd Gminy w Janowcu Kościelnym, Dom Samopomocy Poboże oraz Parafia św. Jana Chrzciciela organizują konkurs na najpiękniejszą „Palmę Poboża”. Palmę należy wykonać i dostarczyć do Kościoła w niedzielę palmową do godz. 7.45. Prace mogą być wykonywane w kategorii indywidualnej i grupowej. Zachęcamy do licznego udziału w konkursie szczególnie zwracamy się o zaangażowanie stowarzyszeń, wiosek, sołectw, szkół oraz wszystkich chętnych. Finał konkursu nastąpi w niedzielę 19 kwietnia w trakcie Mszy św. o godz. 10.00. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Z regulaminem konkursu możemy się zapoznać na stronie internetowej naszej Gminy i Parafii.
  6. W najbliższym czasie mają zamiar zawrzeć sakrament małżeństwa Magdalena Dunajska panna Par. tut. zam. w Janowcu Kościelnym oraz Szymon Kowalski kawaler Par. bł. Bolesławy Lament w Grzegórzkach ktokolwiek wiedziałby o zachodzących przeszkodach między narzeczonymi proszony jest o kontakt z księdzem Proboszczem. Zapowiedź I.
  7. Zachęcam do lektury Gościa Niedzielnego oraz Małego Gościa Niedzielnego.
  8. Dziękuję za ofiary składane na tacę przeznaczone na prace remontowe naszego kościoła oraz wsparcie misji i misjonarzy. Od przyszłej niedzieli będziemy mogli składać ofiary na kwiaty do grobu Jezusa.
  9. Polecajmy Bogu naszych bliskich zmarłych, w minionym tygodniu odeszli do Boga śp. Barbara Bartkiewicz zamieszkała w Kucach oraz Tadeusz Zembrzuski pochodzący ze Smolan . Wieczny odpoczynek….