16. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – NIEDZIELA WIELKANOCY ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO – 12 kwietnia 2020

  1. Kochani Parafianie w ten świąteczny czas wpatrujemy się w Zmartwychwstałego Chrystusa, który przychodzi do nas i mówi Pokój Wam. Potrzeba każdemu z nas wewnętrznego pokoju i miłości. Co w życiu jest najważniejsze…. Rodzina, zdrowie, praca, to są ważne wydarzenia w życiu każdego z nas, ale najważniejszym wydarzeniem w życiu Chrześcijanina jest zmartwychwstanie: Gdy modlimy się wyznając naszą wiarę mówimy, Wierzę w ciała zmartwychwstanie i życie wieczne. Daj Boże abyśmy zmartwychwstali do życia w chwale świętych. Nasze obecne życie jest pielgrzymką do pełni życia. Życzę wam wszystkim abyśmy szli właściwą drogą do domu Ojca, jest jedna droga Jezus Chrystus, który mówi „ Ja Jestem drogą prawdą i życiem Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie”. Aby każdy z nas wędrował tą drogą , abyśmy doświadczali i przyjmowali tę zwycięską Miłość Boga Ojca w ten przedziwny czas. Św. Jan Paweł II , którego w tym roku wspominamy 100 rocznicę urodzin zawierzył swe życie i cały pontyfikat Najświętszej Maryi Pannie – Totus Tuus , Cały Twój, każdego dnia o 20.30 wołamy z wiarą w modlitwie różańcowej…módl się za nami grzesznymi… weź w opiekę naród cały, nasze rodziny każdego z nas, wybłagaj u Boga potrzebne łaski wiary, nadziei i miłości. Św. Jan Paweł II rozpoczynając swą Piotrową posługę mówił do nas : Nie lękajcie się otwórzcie drzwi waszych serc Chrystusowi. Niech Zmartwychwstały Chrystus będzie naszą mocą i siłą, a Matka Najświętsza otacza płaszczem swej Matczynej miłości naszą Parafię, nasze rodziny , każdego z nas. Tego wam życzę w trudne święta Zmartwychwstania Pańskiego 2020 i zapewniam o swej pamięci w modlitwie. Miłość ostatecznie zwycięża śmierć, zatem przyobleczmy nasze życie w zwycięską miłość Ojca i jej doświadczajmy. Grzech i jego owoc, to znaczy śmierć, nie jest już w stanie zagrodzić nam drogi do domu Ojca. Przez Jezusa w Duchu Świętym mamy na zawsze otwarty dostęp do Ojca. Niech to będzie najlepsze wielkanocne życzenie: aby każdy z nas doświadczył i przyjął tę zwycięską miłość Boga Ojca. Ogarnięci Bożą miłością, dzielmy się tym darem z naszymi braćmi. Potrzeba bowiem tej miłości w każdym wymiarze naszego życia, zwłaszcza społecznym i narodowym.
  2. W ramach oktawy Wielkanocy jutro przypada drugi dzień świąt – Poniedziałek Wielkanocny Msze św. o godz. 08.00; 10.00; 12.00 Msze św. odprawiane są zgodnie z przyjętym porządkiem z zachowaniem przepisu władz państwowych o limicie 5 osób na Mszy św. Pierwszeństwo w udziale w liturgii mają wierni, którzy zamówili intencję mszalną. Osoby korzystające z dyspensy Biskupa zachęcamy do pobożnego korzystania z transmisji Mszy i innych nabożeństw za pośrednictwem radia, telewizji i internetu. Zachowajmy łączność duchową, modląc się we własnych domach poprzez transmisje mszy św. z naszego Kościoła więcej informacji znajdziemy na naszej parafialnej stronie internetowej.
  3. Przyszłą niedzielę – drugą niedzielę Wielkanocy – będziemy obchodzili jako Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Niedziela ta zainauguruje również Tydzień Miłosierdzia. Naszym przygotowaniem do tego święta niech będzie codzienne odmawianie koronki do Bożego Miłosierdzia.
  4. Dziękuję zaprzygotowane palmy do konkursu na najpiękniejszą palmę Poboża – palmy przygotowane zostały w dwóch kategoriach indywidualnej i grupowej. W najbliższym tygodniu na stronie internetowej parafii oraz GOK-u zaprezentujemy wykonane palmy. W następną niedzielę zostaną ogłoszone wyniki.
  5. Za chwilę pomodlimy się suplikacjami w intencji powstrzymania panującej pandemii.
  6. Zachęcam do lektury prasy katolickiej.