16. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – VI Niedziela Wielkiego Postu – 05.04.2020

  1. Dzisiejsza Niedziela Palmowa wprowadza nas w tajemnicę Wielkiego Tygodnia. Tak jak Pan Jezus wszedł do Jerozolimy, tak przychodzi dziś do każdego z nas. Oby nie okazało się jednak, że stoimy w tłumie, który woła: „Hosanna”, a za chwilę będzie wołał: „Na krzyż z Nim!”. Wielki Tydzień przeżyjmy jako ludzie wierzący: godnie i po chrześcijańsku. Niech święty czas: Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota będą dniami szczególnego zagłębiania się w misterium paschalne przez czynny udział w bogatej liturgii tego okresu poprzez środki masowego przekazu. W związku z panującą pandemią obrzędy Wielkiego Tygodnia będą odprawiane bez udziału wiernych. Godziny nabożeństw będą tak jak były zaplanowane, Wielki Czwartek , Wielki Piątek godz. 19.00, Wigilia Paschalna w Wielką Sobotę godz. 20.00. Podczas sprawowania liturgii Wielkiego Tygodnia obejmujemy modlitwą całą naszą wspólnotę parafialną. Intencje Mszy świętych będą odprawione zgodnie z przyjętym porządkiem. Nie będzie święcenia pokarmów w Kościele. Na stronie parafialnej w zakładce aktualności znajdziemy modlitwę Błogosławieństwo pokarmów na stole wielkanocnym, modlitwę odmawia głowa rodziny. Zachęcam do adoracji w Wielki Piątek i Wielką Sobotę od godz. 08.00 ilość osób adorujących nie może przekraczać 5 osób. Każdego dnia od rana do wieczora jest otwarty kościół zachęcam do modlitwy i adoracji z zachowaniem przepisów władz Państwowych i Kościelnych. W święta wielkanocne na dzień dzisiejszy może uczestniczyć w każdej mszy św. nie więcej niż 5 osób wiernych. Pierwszeństwo mają osoby, które zamówiły intencje Mszy św. W przypadku ciężkiej choroby lub zagrożenia życia, po uprzedniej informacji telefonicznej , przybędę do osoby chorej z sakramentami św. Czas spowiedzi proszę zaplanować w okresie wielkanocnym , który będzie trwał aż do uroczystości Trójcy Przenajświętszej (7 czerwca 2020 roku), miejmy nadzieje że panująca pandemia się zakończy i będą zorganizowane dni spowiedzi wielkanocnej, będą zaproszeni kapłani z dekanatu. W chwili obecnej przeżywajmy czas próby w jedności z Jezusem Chrystusem przez duchową Komunię św. wzbudzając doskonały akt żalu (więcej informacji znajdziemy na stronie parafialnej w zakładce aktualności). Proszę o codzienną modlitwę różańcową o godz. 20.30 w gronie rodziny, módlmy się za chorych cierpiących, służbę zdrowia , opiekujących się chorymi oraz o ustanie panującej pandemii.
  2. W Wielki Czwartek we wszystkich parafiach celebrowana jest tylko jedna Msza Święta, zwana Mszą Wieczerzy Pańskiej, na pamiątką ustanowienia przez Chrystusa sakramentów Eucharystii i kapłaństwa. Rozpoczyna ona Triduum Paschalne. Po hymnie „Chwała na wysokości Bogu” milkną dzwony i organy. Na końcu liturgii Najświętszy Sakrament pozostaje w tabernakulum, a ostatnim obrzędem jest odmówienie Modlitwy po Komunii. Zgodnie z rubrykami „Mszału Rzymskiego” po zakończeniu celebracji ołtarz należy obnażyć.
  3. W Wielki Piątek wszystkich obowiązuje post ścisły, polegający na powstrzymaniu się od potraw mięsnych oraz na ograniczeniu ilości posiłków. Tego dnia możemy zjeść trzy posiłki, ale tylko jeden z nich do syta. Wstrzemięźliwość od potraw mięsnych obowiązuje wszystkich od 14. roku życia, bez górnej granicy wieku, natomiast post ilościowy obowiązuje od 18. do rozpoczęcia 60. roku życia. Tego dnia na znak smutku i żałoby nie sprawuje się Eucharystii. Za uczestnictwo w adoracji krzyża można uzyskać odpust zupełny. Na zakończenie liturgii Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do grobu Pańskiego.
  4. Wielka Sobota jest dniem adoracji Najświętszego Sakramentu w grobie Pańskim. Jest to czas upamiętniający zstąpienie Chrystusa do otchłani, nadal obowiązują cisza i zaduma nad śmiercią Chrystusa. Warto i w tym dniu zachować post, powstrzymując się od pokarmów mięsnych.
  5. Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego. Msza św. rezurekcyjna o godz. 6.00 rano bez procesji. Kolejne Msze św. godz. 10.00, 12.00. Drugi dzień świąt Msze św. o godz. 08.00; 10.00;  12.00;
  6. W kościele możemy zapoznać się z wystawą na 100. rocznicę urodzin Karola Wojtyły! Wystawa „Karol Wojtyła. Narodziny” zabiera w podróż po przełomowych momentach życia papieża Jana Pawła II.
  7. W kościele są wystawione czekoladowe baranki na wielkanocny stół. Baranek ma nam przypominać o ofierze Jezusa Chrystusa, który jako Baranek bez skazy ofiarował się za nas na drzewie krzyża. Serdecznie zachęcam  do nabywania  baranków , koszt baranka wynosi 5 zł. Kupując baranka wspieramy dzieła prowadzone przez Caritas Diecezji Płockiej.
  8. Ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego możemy składać do ustawionej skarbony pod chórem.
  9. Za chwilę pomodlimy się suplikacjami w intencji powstrzymania panującej pandemii. Niech dobry Bóg nam błogosławi w tym trudnym czasie a Matka Najświętsza otacza nas swą Matczyną opieką.