18. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – II Niedziela Wielkanocna – 19.04.2020

  1. Dziś przypada Niedziela Miłosierdzia Bożego. Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa najdobitniej przekonują nas o tym, że Bóg jest miłością, że potrafi jedynie kochać i przebaczać. Jako Kościół, napełnieni paschalną radością, mamy teraz tylko jedno zadanie: głosić i uobecniać miłosierdzie Boga objawione w Jezusie Chrystusie, który cierpiał za grzeszny świat, prawdziwie zmartwychwstał i żywy jest pośród nas. Warto w tym miejscu przypomnieć słowa Świętego Jana Pawła II wypowiedziane w 2002 roku w Łagiewnikach: „Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! To zadanie powierzam wam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia, którzy tutaj przybywać będą z Polski i z całego świata. Bądźcie świadkami miłosierdzia!”.
  2. Dzisiaj obchodzimy też patronalne święto Caritas i rozpoczynamy Tydzień Miłosierdzia. Do 2012 roku Tydzień Miłosierdzia obchodzony był w październiku, a od 2013 rozpoczyna się on w drugą niedzielę Wielkanocy, w święto Miłosierdzia Bożego. Doświadczając bowiem miłosierdzia Bożego, sami powinniśmy być miłosierni dla naszych sióstr i braci.
  3. Przyszła niedziela będzie obchodzona jako Niedziela Biblijna, która rozpocznie następujący po niej Tydzień Biblijny.
  4. W związku z trwającą pandemią COVID-19, zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, JE Biskup Płocki Piotr Libera przedłuża do odwołania, dyspensę od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane, dla wszystkich wiernych Diecezji Płockiej oraz wszystkich osób przebywających na jej terenie. Przypominam, że skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy św. we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie proszę, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie, podejmowały dzieła miłosierdzia oraz na różne inne sposoby wyrażały i realizowały swoje poczucie przynależności i odpowiedzialności za wspólnotę Kościoła, szczególnie w jego lokalnym wymiarze. Zachęcam też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe. Z nasze świątyni w każdą niedzielę do odwołania będzie transmitowana Msza św. o godz. 10.00. Zmieniły się przepisy dotyczące udziału ilości wiernych uczestniczących w liturgii Mszy św. Od poniedziałku w naszej świątyni będzie mogło uczestniczyć w liturgii 40 wiernych. Uprzejmie informuje, iż Biskup Płocki, mając na uwadze trwający w Polsce stan epidemii, zostały przeniesione uroczystości Pierwszej Komunii Świętej oraz Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu Świętego, na okres powakacyjny, gdy przywrócone zostanie normalne funkcjonowanie szkół i parafii.
  5. Najpiękniejsza Palma Poboża. Z przyczyn pandemii zmieniony został tryb konkursu. Wszystkie prace zostały nagrodzone, bez przyznawania miejsc konkursowych.  Celem konkursu jest kultywowanie tradycji związanych ze świętami wielkanocnymi. Do konkursu zgłoszonych zostało 5 palm, które zostały wystawione w bocznej kaplicy Najświętszej Maryi Panny. Każdy uczestnik, który zgłosił swoją palmę otrzyma nagrodę pieniężną. Odbiór możliwy będzie w sekretariacie urzędu gminy po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. W imieniu organizatorów, wszystkim uczestnikom dziękujemy, oraz zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie za rok. Palmy możemy obejrzeć na stronach internetowych Parafii oraz GOK-u.
  6. Zachęcam do lektury prasy religijnej.