26. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA – 11.06.2020

  1. Dziś wielbimy Boga za sakramentalną obecność Pana Jezusa w Eucharystii. Słowa Chrystusa Pana, że zostanie z nami aż do skończenia świata, mają znaczenie nie tylko symboliczne. W Eucharystii Chrystus obecny jest realnie i prawdziwie wraz ze swoim Ciałem, Krwią, Duszą i Bóstwem. Najpiękniejszym uczczeniem Boga jest uczestnictwo we Mszy Świętej i przyjęcie Komunii św. Pamiętajmy, że Chrystus chce być obecny w naszym życiu osobistym, rodzinnym, zawodowym, społecznym i narodowym nie tylko od święta, ale przede wszystkim na co dzień.
  2. Katolicka wiara wyraża się w szczególny sposób w czci dla Eucharystii, która jest jej źródłem i szczytem. Oprócz Mszy Świętej wyraża się ona także poprzez procesje. Do następnego czwartku będziemy uczestniczyć w tzw. oktawie Bożego Ciała. Celebrowane w tych dniach czerwcowe nabożeństwa od poniedziałku do piątku o godz. 17.00 w sobotę o godz. 09.00 oraz w niedzielę po sumie połączone będą z procesją eucharystyczną wokół kościoła. Wszystkich zapraszam do licznego udziału.
  3. Dziękuję za uczestnictwo w dzisiejszej procesji, zwłaszcza tym, którzy wzięli udział w dekorowaniu naszej świątyni kwiatami oraz budowie ołtarza, dziękuje za przygotowanie feletronów oraz ozdobienie ich nowymi kwiatami. Szczególnie dziękuję ministrantom, asyście, niosącym chorągwie, feretrony i inne oznaki naszej wiary, druhom strażakom z Janowca Kościelnego oraz Szczepkowa Borowego. Wiara jest do pewnego stopnia sprawą osobistą, gdyż to my podejmujemy decyzję, czy opowiadamy się za Bogiem. Mamy jednak obowiązek wyznawania jej publicznie i mężnego bronienia. Chrystus Pan wzywa do przyznania się do Niego wobec ludzi. Pamiętajmy, że świat potrzebuje dziś bardziej świadków niż nauczycieli, a my jako chrześcijanie mamy być światłem w pielgrzymce wiary.
  4. Witam wszystkich przybyłych gości ks. Sławka mojego brata , który w naszej Parafii jest po raz ostatni. Dziękuję za Jego kapłańską posługę w naszej wspólnocie parafialnej za głoszone rekolekcje , posługę w konfesjonale, głoszenie Słowa Bożego. Z tego co wiem przybywał do nas zawsze z radością i czuł się bardzo dobrze jak u siebie, za wszystko serdecznie dziękuję. Proszę o modlitwę w intencji Ks. Sławka od sierpnia rozpoczyna pracę w nowej placówce Zespole Szkół Księży Salezjanów w Ostródzie, gdzie będzie pełnił funkcje dyrektora szkoły. Niech MB Wspomożycielka wiernych wyprasza mu u Boga potrzebne łaski. Pod Twoją obronę…
  5. W dniu wczorajszym odeszła do Boga śp. Barbara Krajewska zam. Szczepkowo Iwany, pogrzeb odbędzie się w piątek o godz. 11.00 wyprowadzeniem z domu. Wieczny odpoczynek…..