41. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – XXIV Niedziela Zwykła – 15.09.2019

  1. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna w Kościele w Polsce Tydzień Wychowania i kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. Został on ustanowiony jako wyraz troski o dobro młodzieży i dzieci, a także, aby zwrócić uwagę ludzi dobrej woli na pilną potrzebę wychowania młodego pokolenia do wartości. Podejmując tę inicjatywę, trwajmy na osobistej i wspólnotowej modlitwie za dzieci, młodzież, polskie szkoły i rodziny. 
  2. Kościół przeżywa dzisiaj również dzień modlitwy w intencji środków społecznego przekazu. Prośmy o rzetelność i poszanowanie chrześcijańskich wartości dla wszystkich pracowników mediów. Zachęcamy do korzystania z szerokiej oferty wydawnictw i mediów katolickich. Wychodząc z świątyni możemy złożyć do skarbony ofiarę na KRDP.
  3. Pięknym zwyczajem naszej parafii jest ofiarowanie zboża dla WSD w Płocku, pomimo trudnych żniw, możemy złożyć ten dar chleba dla wspólnoty seminaryjnej, czując troskę i odpowiedzialność za to , aby nie zabrakło nowych kapłanów. Jeżeli ktoś ma życzenie zamiast zboża można złożyć ofiarę. Proszę Sołtysów lub jedną osobę ze wsi o zorganizowanie takiej zbiórki. Dziękuję za ofiarowane zboże gospodarzowi z Janowca Zdzięt p. Andrzejowi Zielonka oraz mieszkańcom Gołębi za złożoną ofiarę na WSD.
  4. W najbliższym czasie mają zamiar zawrzeć sakrament małżeństwa Edyta Ulatowska  panna par. tut. oraz Jan, Józef Chmielewski kaw. par. tut. zapowiedź II, ktokolwiek wiedziałby o zachodzących przeszkodach między narzeczonymi proszony jest o kontakt z księdzem Proboszczem.
  5. W sobotę na godz. 09.00  zapraszam wszystkich ministrantów oraz chłopców , którzy chcą zostać ministrantami i służyć przy ołtarzu Chrystusa na spotkanie formacyjne.
  6. Zachęcam do lektury prasy katolickiej  wyłożonej na stoliku za ławkami.
  7. Dziękuję za ofiary składane na tacę.