46. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – XXIX Niedziela Zwykła – 20.10.2019

  1. „Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?” – pytanie wybrzmiewające w dzisiejszą niedzielę może znaleźć wiele odpowiedzi. Ostatecznie sprowadza się jednak do pytania o naszą duchową kondycję. Podejmujmy nieustannie trud gotowości na spotkanie z Panem.
  2. Rozpoczęliśmy dzisiaj w Kościele Tydzień Misyjny. Wpisuje się on w trwający w Kościele nadzwyczajny miesiąc misyjny. Przypomnijmy, że został on ogłoszony przez papieża Franciszka dla uczczenia 100. rocznicy ukazania się misyjnej encykliki „Maximum illud” papieża Benedykta XV. Dla całego Kościoła ma to być czas zdecydowanego ożywienia naszego zapału do tego, by dzielić się wiarą i Chrystusem. To miesiąc misyjnego nawrócenia Kościoła. Niech więc intencje misyjne będą obecne w naszej modlitwie wspólnej i osobistej. Bóg zapłać za złożone dzisiaj ofiary na potrzeby misji.
  3. Zapraszam do udziału w nabożeństwach różańcowych są one odprawiane w dni powszednie o godz.16.30 w soboty o godz. 09.30 w najbliższą sobotę do modlitwy różańcowej zapraszam członków Asysty procesyjnej.
  4. Dziękuję za ofiarowane zboże dla WSD w Płocku gospodarzom z Piotrkowa Sosnowskiemu Zbigniewowi, Skierskiemu Adamowi, Jabłonowskiemu Jackowi, Płoskiemu Sławomirowi, Piotrkowskiemu Przemkowi, Żabińskiemu Jarosławowi, Chmielewskiemu Bogdanowi, gospodarzom z Leśniewa Purzyckiemu Wojciechowi , Tańskiemu Janowi, za ofiary pieniężne dziękuję gospodarzowi z Szczepkowa Pawełk Zakrzewskiemu Dariuszowi, oraz z Janowca Zdzięt Wiśniewskiemu Jackowi.
  5. Zbliża się wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych i miesiąc listopad poświęcony ich pamięci. W związku z tym można składać wypominki roczne do ustawionych skrzynek przy kaplicy Bożego Miłosierdzia. Wysokość ofiar w wypominkach rocznych są jak w minionym roku. Proszę o wpisywaniu godz. o której wypominki mają być czytane oraz wpisywanie imion i nazwisk w pierwszym przypadku. Wypominki jednorazowe będą czytane na cmentarzu w dniu Wszystkich św. ofiara dobrowolna, wypominki jednorazowe składamy do skrzynki przeznaczone na wypominki jednorazowe. W bocznej kaplicy wyłożone są karty wypominkowe.
  6. W imieniu Dyrekcji SP im. Jana Pawła II, grona pedagogicznego, uczniów, pracowników, organu prowadzącego zapraszam do udziału w uroczystościach 85-lecia istnienia Szkoły Podstawowej oraz poświęcenia sztandaru, które będą miały miejsce w środę 23 października i rozpoczną się Mszą św. o godz. 10.00 odprawianą pod przewodnictwem JE Bp. Mirosława Milewskiego.
  7. Zachęcam do lektury Gościa Niedzielnego.
  8. Dziękuję za ofiary złożone na tacę przeznaczone są misje święte, tydzień temu zebraliśmy na dzieło stypendialne Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” 495 zł.