51. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – XXXIII Niedziela zwykła – 17 listopada 2019

  1. Przez udział w niedzielnej Eucharystii Pan umocnił nas swoim słowem i Najświętszym Ciałem. Pomnażajmy w sercach dary Bożej łaski, aby wytrwale kroczyć drogami wiary, wiodącymi przez codzienne wyzwania i trudy.
  2. Dziś po Mszy św. o godz. 10.00 odbędzie się spotkanie dla dzieci przygotowujących się do odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych.
  3. Za tydzień będziemy przeżywać uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Podczas wszystkich Mszy Świętych odnowimy akt przyjęcia Chrystusa jako Pana naszych serc.
  4. Dziękuję za ofiarowane zboże dla WSD w Płocku gospodarzom z Szczepkowa Borowego, Szczepkowskiemu Adrianowi, Szypulskiemu Krzysztofowi, Szczepkowskiemu Mateuszowi, Szczepkowskiemu Jackowi, Wójcickiemu Jarosławowi, Szczepkowskiemu Wiesławowi, Szczepkowskiemu Januszowi, Kalinowskiemu Janowi, Szczepkowskiemu Kazimierzowi, Majewskiemu Jarosławowi, Załodze Andrzejowi, Szczepkowskiemu Zenobiuszowi, Szczepkowskiemu Aleksandrowi, Karpińskiemu Jackowi, Chmielewskiej Justynie, gospodarzom z Smolan Załęckiemu Grzegorzowi, Podowskiemu Andrzejowi, Koriat Kazimierzowi, Jastrzębowskiemu Sławomirowi, Łączyńskiemu Markowi, Podowskiemu Janowi, Szczepkowskiemu Janowi, Miecznikowskiemu Mariuszowi, Szczepkowskiemu Adamowi. Przygotowujemy się do okresu grzewczego naszego Kościoła. Proszę zwyczajem lat ubiegłych Sołtysa lub jedną Osobę upoważnioną z wioski o przeprowadzenie zbiórki na zakup oleju do ogrzewania Kościoła. Dziękuję za ofiary złożone na zakup oleju do ogrzewania Kościoła w okresie zimowym mieszkańcom Smolan, Nowej Wsi Dmochy, Krajewa Wielkiego, Krajewa Małego, Szypułk Zaskórk.
  5. Posiadamy już nowy kalendarz parafialny na rok 2020 można go nabyć w zakrystii. Cena kalendarza wynosi 10 zł, zawiera on wszelkie uroczystości parafialne, gminne, szkolne, dochód ze sprzedaży kalendarza parafialnego przeznaczony jest na prace remontowe naszego Kościoła.
  6. Wójt Gminy Janowiec Kościelny, Samorządowy Ośrodek Kultury oraz Parafia pw. Jana Chrzciciela w Janowcu Kościelnym ogłaszają konkurs na „NAJPIĘKNIEJSZĄ SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ” Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie – więcej informacji znajdziemy na stronie internetowej parafii.
  7. Po trzynastu latach posługi na funkcji kościelnego kończy swą pracę Pan Jan Moszczyński, bardzo serdecznie dziękuję Panu Janowi oraz Jego rodzinie za tę posługę pełną oddania, zaangażowania, troskę, za pracę włożoną w świątyni , przy świątyni, przy plebani oraz cmentarzu. Niech dobry Bóg błogosławi obdarza obficie wszelkimi łaskami za wszelkie dobro, obficie darzy zdrowiem i swym błogosławieństwem. Nowym Kościelnym został Pan Piotr Grzemski wspierany przez swych najbliższych, życzymy wielu Bożych łask oraz opieki Matki Najświętszej w pełnieniu tej odpowiedzialnej funkcji.
  8. Zachęcam do lektury prasy katolickiej wyłożonej na stoliku za ławkami.
  9. Dziękuję za ofiary złożone na tacę. W dniu wczorajszym odbył się pogrzeb śp. Tadeusza Chmielewskiego zam. Janowiec Szlachta polecajmy go miłosiernemu Bogu, wieczny odpoczynek….