NIEDZIELA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA,ROK C, 20.11.2022r.

1.      Dziś o godz. 10.00 zostaną poświęcone komże czterech kandydatów na ministrantów. Życzymy gorliwości w służbie Panu Bogu i naszej wspólnocie parafialnej!!!Natomiast o godz. 12.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu – podziękujemy Bogu za kolejny rok liturgiczny/kościelny!

2.      Za tydzień przeżywać będziemy I Niedzielę Adwentu. Zachęcam do refleksji, modlitwy, postanowień i wyrzeczeń oraz do udziału w Roratach! Rekolekcje adwentowe odbędą się w dniach 02.12. – 04.12. 2022r. Poprowadzi je ks. mgr Michał Guzek z Dobrzynia n. Drwęcą!

3.      Bóg zapłać za ofiary złożone na tacę
 i wszelkie ofiary składane na Kościół! Dziękuję za ofiary na odnowienie chrzcielnicy i na urządzenie Organista w programie Sampler oraz za ofiary na ogrzewanie Kościoła: p. Grażynie Słabuszewskiej, Mieszkańcom Nowa Wieś Dmochy, Krajewo Małe i Wielkie!

4.        W Gościu Niedzielnym:  Aby prawda o papieżu Polaku była powszechna, potrzebna jest wiedza, nie propaganda; Za co kochamy piłkę nożną! Dla Najmłodszych jest Mały Gość Niedzielny, w nim zdrapka adwentowa! Zachęcam do lektury miesięcznika PULS – Środowiskowego Domu Samopomocy w Janowcu Kościelnym!

5.      Wszystkim, którzy obchodzić będą w tym tygodniu imieniny, urodziny, rocznice ważnych wydarzeń;  życzę błogosławieństwa Bożego, zdrowia i wszelkich łask!

6.      Przypominam o porządku na cmentarzu! Segregacja śmieci, pojemniki, boks na sztuczne kwiaty na podstawie z gipsu!

7.      Wystawę „Walory historyczne i przyrodnicze gminy Janowiec Kościelny” możemy obejrzeć w Samorządowym Ośrodku Kultury w Janowcu Kościelnym!

Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie,

W ostatnim czasie w przestrzeni medialnej pojawiają się pytania o postawę św. Jana Pawła II wobec dramatu wykorzystywania seksualnego osób małoletnich przez niektórych duchownych, a także o sposób reagowania na tego rodzaju przestępstwa w czasie jego pontyfikatu. Coraz głośniej stawiana jest teza, że Ojciec Święty nie podchodził właściwie do tego rodzaju czynów, niewiele robił, aby ten problem rozwiązać, a nawet go ukrywał. Wydaje się, że panuje swego rodzaju moda na formułowanie tego rodzaju opinii. Tego typu oskarżenia, wpisują się to w próby podważenia autorytetu św. Jana Pawła II, a nawet zakwestionowania jego świętości, potwierdzonej w procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym. W konsekwencji stanowi to próbę zniszczenia dziedzictwa tego wyjątkowego pontyfikatu.

Medialny atak na św. Jana Pawła II znajduje swoją przyczynę m.in. w nastawieniu niektórych grup społecznych do jego nauczania, a zwłaszcza na temat wartości ludzkiego życia i jego ochrony od poczęcia do naturalnej śmierci, wartości małżeństwa i rodziny, moralności życia seksualnego, a także w głoszonej przez niego teologii ciała, co nie odpowiada współczesnym ideologiom, propagującym wykrzywioną wizję człowieka i hedonizm, relatywizm i nihilizm moralny.

Uczciwe szukanie prawdy i dawanie o niej świadectwa jest obowiązkiem każdego prawego sumienia. Dlatego też – dnia 14 listopada br. – na Jasnej Górze, zostało przygotowane Stanowisko Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, wobec działań Jana Pawła II odnoszących się do przestępstw seksualnych wobec małoletnich. Jest to szerokie opracowanie, które uwzględnia zarówno kontekst historyczny i ówczesny stan wiedzy, jak również uwarunkowania społeczne, kulturowe i prawne czasów, w których żył i pracował św. Jan Paweł II.

Zachęcam wiernych do lektury tego tekstu, a przez to do refleksji nad pontyfikatem i spuścizną dziejową Papieża Polaka, który jako pierwszy zwierzchnik Kościoła katolickiego, zgodnie z posiadaną wiedzą, podjął zdecydowaną walkę z przypadkami krzywdzenia małoletnich, a także wprowadził obowiązujące w całym Kościele normy rozliczania tego typu przestępstw. Ze względu na objętość dokumentu, dostępny jest on na stronach internetowych episkopatu, poszczególnych diecezji, parafii oraz mediów katolickich w całym kraju.

Z pasterskim błogosławieństwem,

† Stanisław Gądecki                         
Arcybiskup Metropolita Poznański