OGŁOSZENIA PARAFIALNE, I NIEDZIELA ADWENTU, ROK B, 29.11.2020r.

  1. Adwent to radosny czas oczekiwania na przyjście Pana. Zachęcam do postanowień i wyrzeczeń adwentowych oraz do udziału w Roratach – dzieci (przed Ołtarzem stoi pusta kołyska dla Jezusa, każdy dobry uczynek to odrobina sianka; proszę dzieci, aby po dobrych uczynkach przynosiły sianko do tej kołyski),  młodzież i dorosłych. W czasie pandemii nie będzie rekolekcji. Zapraszam na Adwentowy Dzień Spowiedzi w najbliższą sobotę  5 grudnia. Msze Święte o godz. 10.00, 15.30 i 17.00. Przed pierwszą Mszą Świętą o godz. 9.30 odmówimy Różaniec z racji I soboty miesiąca. Spowiednicy będą do dyspozycji na 15 min. przed Eucharystią. W piątek odprawię Msze Święte wg przyjętych intencji o godz. 10.00, 15.30 i 17.00. Nie będzie wyjazdu do Chorych z racji I piątku m-ca.
  2. W czasie nabożeństw dozwolona liczba wiernych to 1 osoba na 15m2, czyli w naszym Kościele do 40 osób. Proszę o przestrzeganie zasad sanitarnych, pamiętajmy o maseczkach i zachowujmy dystans. Módlmy się w intencji zatrzymania epidemii.
  3.  Zachęcam do lektury prasy katolickiej. Dziś w Gościu Niedzielnym: o odchodzeniu od wiary i agresji wobec Kościoła; Tajemnice Trójkąta Bermudzkiego…
  4.  Bóg zapłać  za dzisiejsze ofiary na tacę. Dziękuję za ofiarę na nowy Ołtarz na cmentarzu  p. Markowi Moszczyńskiemu, p. Krzysztofowi Smolińskiemu, za ofiary na WSD p. Marcie Gołębiewskiej, p. Piotrowi Grzemskiemu oraz  za  ofiary bezimienne. Dziękuję za adwentową dekorację p. Danucie Rzezak (nieodpłatnie).
  5.  Możemy nabyć kalendarz parafialny na rok 2021, cena 10 zł. Dochód ze sprzedaży przeznaczony jest na Kościół. Do nabycia są również świece Caritas na stół wigilijny  – małe 6zł. i kule 12 zł. Pieniądze przeznaczone są na pomoc biednym dzieciom.
  6. Rozpoczyna się sezon grzewczy. Zwyczajem lat ubiegłych proszę o przeprowadzenie takiej zbiórki! Dziękuję za ofiarę 410 zł. Sołectwu Kołaki i Siwe. Jeśli ktoś sobie życzy może złożyć ofiarę na ogrzewanie u p. Organisty przy okazji nabycia opłatka.
  7. W ramach promocji naszej Gminy, różnych działań i twórczości, możemy nabyć książki p. Barbary Krajewskiej: „Wznoszę serce do Boga”, „Kluczem modlitwy otwieram dzień” i p. Ryszarda Juszkiewicza „Gmina Janowiec Kościelny (Szczepkowo Borowe) w latach 1939-1945” oraz książkę SOK „Z dziejów gminy Janowiec Kościelny”.
  8. Dziś poświęcimy opłatek na stół wigilijny. W tym roku p. Organista nie będzie chodził z opłatkiem. Pan Wojciech czeka na nas w zakrystii po Mszy Świętej. Ofiary składane przy tej okazji są wyrazem wdzięczności za posługę p. Organisty w naszej parafii.
  9. Z nowym rokiem kościelnym czyli od I Niedzieli Adwentu zapraszam  w każdy czwartek na Adorację Najświętszego Sakramentu o godz. 16.00. Niech to będzie modlitwa w ciszy i skupieniu w naszych osobistych, ale i parafialnych intencjach.
  10. Wszystkim, którzy w tym tygodniu obchodzić będą imieniny, urodziny, rocznice ważnych wydarzeń życzę błogosławieństwa Bożego, zdrowia i wszelkich łask!!!