OGŁOSZENIA PARAFIALNE, XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK B, 14.11.2021r.

 1. Wyniki konkursu na Najbardziej pomysłowy różaniec zostaną ogłoszone dziś na Mszy Świętej o godz.10.00.!!!Komisja w składzie: p. Zofia Wielgus, p. Beata Jóźwiak, p. Ewa Ostrowska, p. Marzena Radzymińska, p. Waldemar Pyracki zdecydowała: I miejsce – Julia Moszczyńska, II miejsce – Maria Kowalewska, III miejsce – Julia Sosnowska. Wyróżnienie dla Julii Mróz, Marleny Jastrzębowskiej i Aleksandra Gąsiorowskiego. Gratulujemy i dziękujemy za ufundowanie nagród Urzędowi Gminy Janowiec Kościelny i  Anonimowemu Sponsorowi!!!
 2.  Pod chórem znajduje się Skrzynka synodalna, do której możemy wrzucać przekazane na piśmie sugestie, propozycje i komentarze na temat Kościoła katolickiego, jego tożsamości, działania parafii i pomysłów duszpasterskich na ożywienia i rozbudzenie wiary/ do końca roku kalendarzowego/.
 3. W czasie nabożeństw dozwolona liczba wiernych to 75 proc. zajętych miejsc. Proszę o przestrzeganie zasad sanitarnych, pamiętajmy o maseczkach i zachowujmy dystans. Módlmy się w intencji zatrzymania epidemii.
 4. Bóg zapłać za ofiary złożone na tacę i wszelkie ofiary składane na Kościół. Dziękuję za ofiary na kostkę: pp. Mateuszowi, Tadeuszowi i Jadwidze Szczepkowskim, pp. Elżbiecie i Tadeuszowi Gołębiewskim. Bóg zapłać!!!
 5. Nasz młody parafianin potrzebuje krwi. Proszę podać informację, że oddajesz krew ze wskazaniem na Centralny Szpital Kliniczny – Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Warszawie – z dopiskiem dla Patryka Żebrowskiego. Ze zbiórki dla Julii Kierzkowskiej zebraliśmy 1439,71 zł. Dziękujemy Wolontariuszom naszej Szkoły i p. Agnieszce Piotrkowskiej!!!
 6. Dziś w Gościu Niedzielnym: dlaczego papież ustanowił Dzień Ubogich? ; o czczonym nie tylko w Wilnie wizerunku Matki Bożej Ostrobramskiej . Zachęcam do lektury miesięcznika Puls ŚDS w Janowcu Kościelnym.
 7.  Dziękuję za wspólną modlitwę w intencji Ojczyzny naszym Władzom Samorządowym, Szkołom, Organizacjom i Instytucjom, OSP Janowiec Kościelny i Szczepkowo Borowe, Iskierkom, Gościom i Parafianom. Dziękuję za przygotowanie dekoracji p. Jadwidze Kazimierskiej.  Módlmy się o pokój na świecie!!! W związku z sytuacją na granicy polsko – białoruskiej i Apel Ks. Abpa Stanisława Gądeckiego, Ks. Bp Piotr Libera zarządził zbiórkę do puszek /za tydzień po Mszach Świętych/na finansowanie działań pomocowych na terenach przygranicznych za pośrednictwem Caritas Polska.
 8. Do dnia 30.11.2021r. SOK przyjmuje zapisy na spektakl „Betlejem Polskie” Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” w Otrębusach k. Warszawy, który odbędzie się 18.12.2021r. Atrakcyjna cena biletu, ilość miejsc ograniczona!!!
 9. Korzystajmy z możliwości uzyskania odpustu ofiarowanego za zmarłych. Penitencjaria Apostolska przedłużyła czas uzyskiwania odpustów na cały listopad –  za pobożne nawiedzenie cmentarza z równoczesną modlitwą za zmarłych możemy codziennie uzyskać odpust zupełny, pod zwykłymi warunkami (być w stanie łaski uświęcającej, wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjąć Komunię św., pomodlić się w intencjach wyznaczonych przez papieża, np. Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Wierzę w Boga).
 10. Za tydzień zapraszam na spotkanie dzieci przygotowujące się do Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu Świętego/po Mszy Świętej o godz. 10.00/.
 11. Wszystkim, którzy obchodzić będą w tym tygodniu imieniny, urodziny, rocznice ważnych wydarzeń – życzę błogosławieństwa Bożego, zdrowia i wszelkich łask!

      Od kilku tygodni jesteśmy świadkami wyjątkowo trudnej sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Bez względu na okoliczności przybycia migrantów, na pewno potrzebują oni naszego wsparcia duchowego i materialnego.

Od początku kryzysu migracyjnego Kościół w Polsce – za pośrednictwem Caritas Polska, Caritas diecezjalnych oraz delegata KEP ds. imigracji – świadczy w miarę swoich możliwości pomoc migrantom. W tym momencie realizowane jest wsparcie ośrodków dla cudzoziemców, wsparcie przygranicznych placówek Straży Granicznej, w których przebywają migranci i uchodźcy, a w parafiach przygranicznych uruchamiane są Namioty Nadziei Caritas Polska. Potrzeby są jednak o wiele większe, dlatego zwracam się do wiernych oraz wszystkich ludzi dobrej woli z prośbą o ogólnopolską zbiórkę funduszy na rzecz migrantów z granicy polsko-białoruskiej, po wszystkich Mszach Świętych w niedzielę 21 listopada. Środki zbierane podczas tej kwesty zostaną przeznaczone – za pośrednictwem Caritas Polska – na finansowanie działań pomocowych na terenach przygranicznych podczas kryzysu migracyjnego oraz na proces długotrwałej integracji uchodźców, którzy zdecydują się pozostać w Polsce. Misją Kościoła jest w pierwszym rzędzie głoszenie Ewangelii. W konsekwencji, gdy trzeba udzielić przybyszom pomocy, nie wolno nam się od tego uchylać. Bez uszczerbku dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej i jej obywateli, osobom potrzebującym trzeba okazać naszą solidarność. W obecnej sytuacji przesłanie przypowieści o miłosiernym Samarytaninie brzmi jeszcze bardziej nagląco i czeka na powszechną realizację, także w postrzeganiu samych migrantów.

    Módlmy się gorąco o pokój na wschodniej granicy Polski, za wszystkich migrantów tam przebywających, za mieszkańców tych okolic, za służby państwowe, w tym Straż Graniczną i wojsko, za polityków, Polaków i Białorusinów.
+ Stanisław Gądecki

Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski