Dziękujemy Panu Kościelnemu

Dnia 17 października 2019r. podczas Mszy Świętej o godz. 10:00 podziękowaliśmy Panu Janowi Moszczyńskiemu oraz Jego najbliższym za trzynastoletnią posługę w naszej Parafialnej Wspólnocie na stanowisku Kościelnego.