biblia z różańcem

OGŁOSZENIA PARAFIALNE – ODPUST PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO XIX NIEDZIELA ZWYKŁA, 09.08.2020 r.

Dziś w naszej parafii Odpust Przemienienia Pańskiego. Uroczystą sumę odprawi
i kazania wygłosi ks. mgr Roman Zieliński z Ciechanowa. Serdecznie dziękuję Księżom z dekanatu mławskiego wschodniego i dzierzgowskiego za przybycie i posługę
w konfesjonale; Asyście Procesyjnej, Druhom Strażakom, dzieciom sypiącym kwiatkami, ministrantom, Gościom i Parafianom za wspólną modlitwę.

biblia z różańcem

28. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – XII Niedziela Zwykła – 21.06.2020

Trwa czerwiec – miesiąc naszej szczególnej modlitwy do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Przez udział w nabożeństwach czerwcowych wynagradzamy Bożemu Sercu za grzechy nasze i bliźnich, wszelkie zniewagi i braki w wierze. Dziękujemy za Boże miłosierdzie i prosimy o wytchnienie oraz pociechę w codziennych troskach. Pamiętajmy, że Serce Jezusowe jest jedynym źródłem zdolnym rozgrzać serca ludzi do miłość do Boga i bliźniego.

biblia z różańcem

27. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – XI Niedziela Zwykła – 14.06.2020

Przeżywamy czerwiec, miesiąc poświęcony Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Zapytajmy: na ilu nabożeństwach czerwcowych byłem (byłam), ile razy pobożnie odmówiłem Litanię do Serca Pana Jezusa czy Koronkę do miłosierdzia Bożego albo Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego, może jakąś inną modlitwę wynagrodzenia i przebłagania, ile chwil poświęciłem na cichą adorację i rozmowę z Bogiem ukrytym w Najświętszym Sakramencie? On codziennie na nas czeka podczas każdej Mszy Świętej i nabożeństwa czerwcowego. Możliwości mamy wiele i tylko od nas samych zależy, jak spożytkujemy czas, który jest nam dany, abyśmy się uświęcali i abyśmy pomagali także innym dojść do świętości.

biblia z różańcem

26. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA – 11.06.2020

Dziś wielbimy Boga za sakramentalną obecność Pana Jezusa w Eucharystii. Słowa Chrystusa Pana, że zostanie z nami aż do skończenia świata, mają znaczenie nie tylko symboliczne. W Eucharystii Chrystus obecny jest realnie i prawdziwie wraz ze swoim Ciałem, Krwią, Duszą i Bóstwem. Najpiękniejszym uczczeniem Boga jest uczestnictwo we Mszy Świętej i przyjęcie Komunii św. Pamiętajmy, że Chrystus chce być obecny w naszym życiu osobistym, rodzinnym, zawodowym, społecznym i narodowym nie tylko od święta, ale przede wszystkim na co dzień.