Uroczystość Odpustowa wraz z pożegnaniem Księdza Proboszcza