KSIĘŻA PRACUJĄCY W PARAFII:

 • Ks. Tomasz Krępski  przed 1880 do 27 IX 1891
 • Ks. Jan Krzyżewski  od 4 X 1891 do 18 IX 1893
 • Ks. Julian Łuniewski od 1 X 1893 do 22 V 1899
 • Ks. Hieronim Syski od 27 V 1899 do 15 X 1899
 • Ks. Klemens Grefkowicz od X 1899 do 25 IV 1902
 • Ks. Ludwik Sokolik od 2 V 1902 do 6 VII 1902
 • Ks. Hieronim Syski od VIII 1902 do 30 VIII 1916
 • Ks. Józef Średziński od 22 IV 1914 do 28 V 1916
 • Ks. Julian Sulkowski od 2 IX 1916 do 18 VII 1920
 • Ks. Józef Orłowski od 20 VII 1920 do 31 XII 1930
 • Ks. Czesław Kocięcki od I 1931 do VIII 1931
 • Ks. Stanisław Wawrzyniec Gutowski od VIII 1931 do 1 VIII 1956
 • Ks. Marian Batogowski od VIII 1956 do 12 XI 1962
 • Ks. Karol Korzyb od 19 XI 1962 do 30 VII 1979
 • Ks. wik. Leon Górecki 1962 do VII 1964
 • Kl. Jan Pikulski od 1 XI 1964 do VI 1965
 • Kl. Maciej Wroński od 1965 do 1966
 • Ks. wik. Kazimierz Michalski od 30 VIII 1966 do VI 1968
 • Ks. wik. Edmund Rzeszowski od VI 1968 do VI 1970
 • Ks. wik. Stanisław Baranowski 1970 do 24 VIII 1971
 • Ks. wik. Makary Czajkowski od 26 VIII 1971do VIII1972
 • Kl. Tomasz Kołakowski 1972/1973
 • Kl. Kazimierz Dawidczyk 1973/1974
 • Ks. wik. Czesław Maciaszek od VI 1974 do VI 1977
 • Ks. wik. Henryk Winter od VI 1977 do 1978
 • Ks. wik. Wiesław Piątek od VIII 1978 do 30 VII 1979
 • Ks. Jan Majewski od 6 VIII 1979 do VI 1984
 • Ks. wik. Henryk Lewandowski od 5 I 1984
 • Ks. Tadeusz Przybylski od 1 VII 1985 do lipca 1991
 • Ks. Józef Kamiński od 1991 do VI 2011
 • Ks. wik. Tomasz Tomczak od 2009  do 24.06.2011
 • Ks. Jacek Lubiński od 17 VII 2011 do 30.06.2020r.
 • ks. Dariusz Sielczak od 01.07.2020r.