15. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – V Niedziela Wielkiego Postu – 29.03.2020

  1. Od dzisiejszej – piątej niedzieli Wielkiego Postu – zmienia się charakter tego okresu liturgicznego. Cały czas towarzyszyło nam wezwanie Kościoła do nawrócenia i pokuty, skorzystania z łaski przebaczenia, którą miłosierny Bóg pragnie nas obdarzyć. Teraz Wielki Post nabiera charakteru pasyjnego. Od dziś w kościele zasłaniamy wszystkie krzyże. Skupimy się w naszych domach na rozważaniu męki Pańskiej.
  2. Z powodu sytuacji epidemiologicznej korzystajmy z dyspensy udzielonej przez JE Biskupa Płockiego Piotra Liberę, proszę o udział w niedzielnej Mszy św. poprzez środki medialne. Na parafialnej stronie znajdziemy szczegółowe wytyczne Biskupa dotyczące czasu epidemii. Każdego dnia módlmy się w naszych rodzinach modlitwą różańcową w intencji służby zdrowia, chorych, cierpiących oraz prośmy o ustanie pandemii. Czas spowiedzi proszę zaplanować w okresie wielkanocnym , który będzie trwał aż do uroczystości Trójcy Przenajświętszej (7 czerwca 2020 roku), miejmy nadzieje że panująca pandemia się zakończy i będą zorganizowane dni spowiedzi wielkanocnej, będą zaproszeni kapłani z dekanatu. W chwili obecnej przeżywajmy czas próby w jedności z Jezusem Chrystusem przez duchową Komunię św. wzbudzając doskonały akt żalu (więcej informacji znajdziemy na stronie parafialnej w zakładce aktualności). Msze św. odprawiane są zgodnie z przyjętym porządkiem z zachowaniem przepisu władz państwowych o limicie 5 osób na Mszy św. Pierwszeństwo w udziale w liturgii mają wierni, którzy zamówili intencję mszalną. Osoby korzystające z dyspensy Biskupa zachęcamy do pobożnego korzystania z transmisji Mszy i innych nabożeństw za pośrednictwem radia, telewizji i internetu. Zachowajmy łączność duchową, modląc się we własnych domach
  3. W czwartek, 2 kwietnia, przypada 15. rocznica śmierci Świętego Jana Pawła II. Przez jego wstawiennictwo prośmy Boga o potrzebne dla nas łaski za służbę zdrowia, ustanie pandemii, za nasze rodziny o dar żywej wiary, nadziei i miłości. Papież Polak przez długie lata swojego pontyfikatu własnym przykładem uczył nas, jak oddać się całkowicie Chrystusowi i jak świadczyć o wierze. Starajmy się go w tym naśladować.
  4. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca, ze względu na panujący stan epidemii, chorych odwiedzę po ustaniu zagrożenia epidemiologicznego. W przypadku ciężkiej choroby lub zagrożenia życia, po uprzedniej informacji telefonicznej , przybędę do osoby chorej z sakramentami św. Osoby, które bardzo pragną przyjęcia komunii św. zapraszam do kościoła po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.
  5. Zachęcam do udziału w konkursie na najpiękniejszą „Palmę Poboża”. Palmę należy wykonać i dostarczyć do Kościoła w niedzielę palmową do godz. 7.45. Prace mogą być wykonywane w kategorii indywidualnej i grupowej. Zachęcamy do licznego udziału w konkursie szczególnie zwracamy się o zaangażowanie stowarzyszeń, wiosek, sołectw, szkół oraz wszystkich chętnych.
  6. Za chwilę pomodlimy się suplikacjami w intencji powstrzymania panującej pandemii. Niech dobry Bóg nam błogosławi w tym trudnym czasie a Matka Najświętsza otacza nas swą Matczyną opieką.