48. Ogłoszenia – Uroczystość Wszystkich Świętych – 01.11.2019

  1. Wpatrujemy się dziś oczyma wiary na niebieskie Jeruzalem, gdzie Pan Bóg przebywa ze swoimi świętymi. Radujmy się ze zwycięstwa niezliczonych zastępów zbawionych i prosimy o orędownictwo za nami, pozostającymi na drodze ku świętości. Oddając cześć wszystkim mającym udział w chwale Chrystusa, odnówmy w sobie pragnienie żarliwej więzi ze Zbawicielem.       O godz. 11.00 na cmentarzu modlitwa różańcowa połączona z wypominkami,   następnie o godz. 11.30 odbędzie się procesja na cmentarzu, o godz. 12.00 zostanie odprawiona Msza Święta. Jutro – wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, nazywane inaczej Dniem Zadusznym. Uroczyste Msze Święte w naszym kościele o godz. 8.00; 10.00 –  jeżeli dopisze pogoda na cmentarzu; 19.00 – zaduszki janowiecki w trakcie , których będziemy wyczytywać Imiona i Nazwiska naszych zmarłych w kolejności daty śmierci – miesiącami, Rodzina- jedna osoba z rodziny gdy usłyszy swego bliskiego zmarłego, podchodzi do zapalonego Paschału z przyniesioną ze sobą lampką zapala ją i stawia na posadzce kościoła za Paschałem, Msza jest odprawiana w intencji zmarłych w minionym roku, jeżeli zmarł , ktoś z naszej rodziny możemy zgłosić imię i nazwisko osoby zmarłej, aby objąć ją modlitwą. W trakcie mszy ofiary składane na tacę przeznaczone będą na Msze św. w intencji tych zmarłych. Po zakończonej mszy św. zapaloną lampkę zanosimy na grób bliskiej osoby, lub ustawiamy pod krzyżem na cmentarzu.
  2. Zachęcamy do korzystania z możliwości uzyskania odpustu ofiarowanego za zmarłych. W dniach od 1 do 8 listopada za pobożne nawiedzenie cmentarza z równoczesną modlitwą za zmarłych możemy codziennie uzyskać odpust zupełny, pod zwykłymi warunkami (być w stanie łaski uświęcającej, wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjąć Komunię św., pomodlić się w intencjach wyznaczonych przez papieża, np. Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Wierzę w Boga).
  3. Jeżeli w minionym roku powstały nowe pomniki i chcemy , aby zostały poświęcone proszę po Mszy św. zgłosić się do mnie.
  4.  Polecajmy miłosiernemu Bogu wszystkich naszych zmarłych. Wieczny odpoczynek…