Realizacja Narodowego Programu Trzeźwości – Spotkanie z Księdzem Przemysławem Kaweckim

W dniu 03.11.2019r. podczas Mszy Świętych o godz.: 8:00, 10:00 oraz 12:00 zgromadzeni mogli wysłuchać wykładu ks. Przemysława Kaweckiego „ KAWA”  pt.”  Mocny rodzic – szczęśliwe dziecko. Podstawy systemu prewencyjnego w wychowaniu i profilaktyce młodzieży”.                  

 Ksiądz „ KAWA” jest radcą duszpasterstwa młodzieży w Zgromadzeniu Salezjańskim, dziennikarzem i socjologiem, autorem licznych książek i publikacji, częstym gościem programów telewizyjnych. Ostatnio wydaną książkę” Kawa z Bogiem” można było zakupić podczas spotkania.

Podczas mszy św. modlono się o dar trzeźwości.

Wykład Księdza był niezwykle pouczający, nawiązywał do roli rodziców w kształtowaniu postaw dzieci. Był oparty na przykładach, stąd bardzo realistyczny w odbiorze. W codziennym życiu i postępowaniu często nie zdajemy sobie sprawy z zagrożeń, które mogą pojawić się w przyszłości. Młody człowiek kształtuje swe postawy -w szczególności w swym domu rodzinnym. Jest bacznym obserwatorem, ale i naśladowcą. Dlatego też niezwykle istotne jest, aby rodzic dawał dobre przykłady, tłumaczył i rozmawiał.

W swym wykładzie, ksiądz „ KAWA” odniósł się także do zagrożeń współczesnego świata, świata, w którym rzeczywistość miesza się z wirtualnym światem w internecie. Młodzi ludzie szybko uzależniają się od internetu, telefonów komórkowych  i innych mobilnych urządzeń. Nie oznacza to, że mamy z nich nie korzystać, ale rodzice winni subtelnie to kontrolować. Żyjemy bowiem w świecie, w którym dostęp do techniki, internetu  przynosi także negatywne skutki.

Należy pamiętać, że uzależnić można się prawie od wszystkiego, a co najgorsze od alkoholu , narkotyków i innych substancji psychoaktywnych.

Dlatego niezwykle istotne jest życie w rodzinie gdzie z dzieckiem się rozmawia, przytula, omawia zachowanie, wskazuje błędy, ale też chwali, dopinguje i daje poczucie bezpieczeństwa.

 Innymi słowy dziecko będzie szczęśliwe w dorosłym życiu, jeśli szczęście to będzie widzieć w domu rodzinnym, w którym nie ma alkoholu, awantur. Wszystkie pozytywne cechy, wzorce moralne powinny być przede wszystkim  efektem pracy rodziców, o czym dzisiaj często się zapomina, przekładając obowiązki na szkołę i inne instytucje.

Z cała pewnością wykład, zarówno w treści, jak i w sposobie przekazu był cenną wskazówką dla zebranych, wywołał refleksję i spełnił ważną rolę edukacyjną z zakresu profilaktyki wszelkich uzależnień, w szczególności w realizacji celu 4.2 Narodowego Programu Trzeźwości nawiązującego do potrzeby zmiany zachowań.

Relacje opracowała:
Zofia Wielgus
Sekretarz Gminy
Przewodnicząca Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zapraszamy do galerii