14 maja 2020 roku – dniem modlitwy, postu i dzieł miłosierdzia w intencji powstrzymania epidemii koronawirusa

Z inicjatywy Ojca Świętego Franciszka Papieska Rada ds. Dialogu Międzyreligijnego skierowała do Przewodniczących Episkopatów całego świata prośbę, aby czwartek 14 maja 2020 roku uczynić dniem modlitwy, postu i dzieł miłosierdzia w intencji powstrzymania epidemii koronawirusa.

Do modlitwy w podanej intencji włączą sią również – zgodnie z własną wiarą i tradycją, – przedstawiciele różnych religii, aby w ten sposób zjednoczyć całą ludzkość we wspólnym błaganiu o ustanie pandemii i przezwyciężenie jej konsekwencji. Zgodnie z prośbą ks. Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, zapraszamy do podjęcia niniejszej inicjatywy.