OGŁOSZENIA PARAFIALNE, NIEDZIELA PALMOWA, ROK B, 28.03.2021r.

 1. Wielki Tydzień to czas zadumy i powagi. Zapraszam na piękną i wymowną liturgię Triduum Paschalnego. W Wielki Czwartek, Msza Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00, a potem Adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy do godz. 21.00. Po Mszy Świętej odśpiewamy Gorzkie Żale. W Wielki Piątek Kościół będzie otwarty od godz. 8.00 do 21.00. Liturgię Męki Pańskiej rozpoczniemy o godz. 18.00. Po Liturgii czuwanie przy Grobie Pana Jezusa, śpiew Gorzki Żali i modlitwa w ciszy. Będziemy modlić się za wstawiennictwem św. Jana Pawła II w 16 rocznicę Jego śmierci. Do czuwania przy Grobie serdecznie zapraszam Druhów Strażaków. Przypominam, że w Wielki Piątek obowiązuje post ścisły. W Wielką Sobotę Adoracja od godz. 8.00 aż do Rezurekcji. Procesja rezurekcyjna o godz. 6.00 tylko z Asystą!!! Liturgia Wigilii Paschalnej o godz.20.00, proszę zabrać świece. Jest to I sobota m-ca, dlatego zapraszam o godz. 8.00 Koła Żywego Różańca na wspólny różaniec.  

Porządek Adoracji:

   08.00 -09.00 _ Koła Żywego Różańca

   09.00-10.00_ Dzieci i Młodzież

  10.00-11.00_Smolany

  11.00-12.00_Szczepkowo Borowe

  12.00-13.00_Nowa Wieś Dmochy

  13.00-14.00_Krajewo Wielkie

  14.00-15.00_Janowiec Kościelny, Janowiec Zdzięty, Janowiec Szlachta

  15.00-16.00_Połcie Młode

  16.00-17.00_Jastrząbki, Boruty, Leśniki, Kołaki

  17.00-18.00_Pokrzywnica

  18.00-19.00_Górowo Trząski

                                       20.00 WIGILIA PASCHALNA

22.00-23.00_Szypułki, Zaskórki, Leśniewo

23.00-24.00_Cygany, Miąchy, Gołębie, Siwe

24.00-01.00_Sowy, Gąsiory, Żabino, Iwany, Krajewo Kawęczyno, Skrody

01.00-02.00_Szczepkowo Zalesie, Bukowiec

02.00-03.00_Kukiełki, Szczepkowo Pawełki, Sołdany

03.00-04.00_Kuce

04.00-05.00_Piotrkowo

05.00-06.00_Połcie Stare

 • Poświęcenie pokarmów na stół wielkanocny w Wielką Sobotę o godz. 10.00, 12.00, 15.00 i 17.00. Niech te poświęcone pokarmy, które będziemy spożywać w czasie wielkanocnego śniadania będą okazją umocnienia naszych rodzin w wierze, nadziei i miłości. Możliwość skorzystania z sakramentu pokuty na pół godziny przed poświęceniem pokarmów.
 • W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, 25 marca odczytaliśmy Akt Zawierzenia naszej diecezji św. Józefowi, zgodnie z prośbą ks. bpa Piotra Libery.
 • Dziękuję za dostarczone palmy w ramach konkursu „Najpiękniejsza palma wielkanocna”, które możemy podziwiać w bocznym Ołtarzu. Rozstrzygnięcie konkursu 11 kwietnia po Mszy Świętej o godz. 10.00.
 •  Przy gazetowniku pod chórem możemy jeszcze złożyć ofiarę na kwiaty do Grobu Pańskiego. Bóg zapłać!
 • W czasie nabożeństw dozwolona liczba wiernych to 1 osoba na 20m2, czyli w naszym Kościele do 30 osób. Proszę o przestrzeganie zasad sanitarnych, pamiętajmy
  o maseczkach i zachowujmy dystans. Módlmy się w intencji zatrzymania epidemii.
 • Bóg zapłać za ofiary złożone na tacę i za ofiary na Kościół!
 • Dziś w Gościu Niedzielnym: Operacja „Kaplica” – akcja KGB przeciwko Janowi Pawłowi II; Po co Bogu cierpienie?; Co trzeba wiedzieć o szczepionce….?
 • Wszystkim, którzy obchodzić będą w tym tygodniu imieniny, urodziny, rocznice ważnych wydarzeń  – życzę błogosławieństwa Bożego, zdrowia i wszelkich łask!!!

POMOC DLA ANTOSIA!!!

      Środowiskowy Dom Samopomocy w Janowcu Kościelnym włączył się w akcję pomocy dla Antosia Prusika przygotowując palmy wielkanocne. Dochód ze sprzedaży będzie przeznaczony na leczenie Antosia, zamieszkałego w Tatarach. Chłopiec urodził się z zanikiem kości promieniowej w obu rączkach, z agenezją nerki lewej i małopłytkowością. Operacja rączek Antosia została wyceniona na kwotę 400 tysięcy złotych.

Wspólnie pomogliśmy Lence, pomóżmy Antosiowi. Ofiara za palmę – dobrowolna.

Do akcji dołączyli:

–  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Janowcu Kościelnym,
28 marca uczniowie zorganizują kiermasz stroików wielkanocnych!!!                    

– Szkoła Podstawowa im. Zawiszy Czarnego w Waśniewie – Grabowie, uczniowie przygotowali palmy!

    Dziękuję WSZYSTKIM, którzy włączyli się w tę Akcję, Dyrekcjom Szkół, Nauczycielom, Uczniom, Dyrekcji Środowiskowego Domu Samopomocy w Janowcu Kościelnym, Pracownikom i Uczestnikom!!!

LIST KONGREGACJI DO SPRAW KOŚCIOŁÓW WSCHODNICH
NA WIELKI PIĄTEK 2021

Wasza Ekscelencjo,
Za każdym razem przeżywając Wielki Tydzień stajemy się duchowymi pielgrzymami do Jerozolimy i kontemplujemy misterium Naszego Pana Jezusa Chrystusa Umarłego i Zmartwychwstałego. Apostoł Paweł, który osobiście i żywo doświadczył tego misterium, doszedł do stwierdzenia, jakie zapisał w Liście do Galatów: „Syn Boży umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie” (Ga 2,20). To, co przeżył Apostoł, jest również fundamentem nowego modelu braterstwa, który rodzi się z dzieła pojednania i wprowadzenia pokoju między wszystkimi narodami, dokonanego przez Ukrzyżowanego, jak pisze św. Paweł w Liście do Efezjan.
W trakcie roku 2020, Papież Franciszek zechciał przypomnieć nam konsekwencje wynikające z tego daru pojednania, i uczynił to za pomocą encykliki „Fratelli tutti”. Tym tekstem Papież, wychodząc od profetycznego świadectwa św. Franciszka z Asyżu, pragnie pomóc nam w odczytaniu w świetle zasady braterstwa wszystkich naszych relacji i różnych wymiarów naszego życia – jego sfery religijnej, ekonomicznej, ekologicznej, politycznej, komunikacji. Fundament naszego istnienia jako bracia i siostry w wymiarze powszechnym, jest właśnie na Kalwarii, w miejscu, w którym, poprzez największy dar miłości, Pan Jezus przerwał spiralę nieprzyjaźni, zerwał błędne koło nienawiści i otworzył dla każdego mężczyzny i każdej kobiety drogę pojednania z Ojcem, między wszystkimi osobami oraz w całej rzeczywistości stworzenia.
Opustoszałe ulice wokół Świętego Grobu i Starej Jerozolimy odpowiadały echem opustoszałemu i zroszonemu deszczem Placowi Św. Piotra, przemierzanemu przez Ojca Świętego Franciszka 27 marca 2020 r., w drodze do Ukrzyżowanego; przed Nim cały świat odnalazł się w geście upadku na kolana z błaganiem o zakończenie pandemii; to sprawiło, że wszyscy poczuli się złączeni przez to samo misterium cierpienia.
Był to więc rok próby, również dla Świętego Miasta Jeruzalem, dla Ziemi Świętej i dla małej wspólnoty chrześcijan, żyjącej na Bliskim Wschodzie, która to wspólnota pragnie być światłem, solą i zaczynem Ewangelii. W 2020 r. chrześcijanie tych ziem cierpieli odizolowanie, które sprawiło, że poczuli się jeszcze bardziej oddaleni, oddzieleni od życiowego kontaktu z braćmi pochodzącymi z różnych krajów świata. Cierpieli z powodu utraty pracy, spowodowanej brakiem pielgrzymów, i w konsekwencji, cierpieli z powodu trudności uniemożliwiających godne życie i zapewnienie koniecznego utrzymania dla swoich rodzin i dla swoich dzieci. W wielu krajach z powodu przedłużającego się stanu wojny i sankcji, efekty samej pandemii zostały jeszcze bardziej wzmocnione. Poza tym, zmniejszyła się również pomoc ekonomiczna, którą zapewniała co roku zbiórka dla Ziemi Świętej, ponieważ nastąpiły trudności związane z możliwością przeprowadzenia jej w wielu krajach w roku 2020.
Papież Franciszek przedstawił wszystkim chrześcijanom postać Dobrego Samarytanina, jako przykład aktywnej dobroczynności, miłości przekraczającej granice i solidarnej. Zachęcił nas również do refleksji nad różnymi zachowaniami bohaterów przypowieści, aby przełamać obojętność tych, którzy widzą brata lub siostrę w trudnościach i przechodzą obok: „Z kim się utożsamiasz? To bardzo ostro postawione pytanie, skierowane wprost i w sposób zdecydowany. Do kogo z nich jesteś podobny? Musimy rozpoznać pokusę, która nas otacza, i próbuje sprawić, że przestaniemy interesować się innymi, zwłaszcza najsłabszymi. Powiedzmy to: rozwinęliśmy się pod wieloma względami, ale jesteśmy analfabetami, jeśli chodzi o towarzyszenie, troskę i podtrzymanie najdelikatniejszych i najsłabszych w naszych rozwiniętych społeczeństwach. Przyzwyczailiśmy się do odwracania wzroku, do przechodzenia obok, do ignorowania sytuacji tak, aby nie dotyczyły nas one bezpośrednio” (Fratelli tutti 64).
Zbiórka na rzecz Ziemi Świętej w roku 2021 niech będzie dla wszystkich okazją, aby nie odwracać wzroku, aby nie ignorować potrzeb i trudności naszych braci i naszych sióstr, którzy żyją w Miejscach Świętych. Jeśli zabraknie tego małego gestu solidarności i zdolności do dzielenia się (św. Paweł i św. Franciszek z Asyżu nazwaliby to „przywróceniem, oddaniem tego, co należne – restytucją”), jeszcze trudniej będzie tak wielu chrześcijanom tamtych ziem nie ulec pokusie opuszczenia własnego kraju, będzie wymagało większego trudu wspomożenie parafii w ich misji pastoralnej, i kontynuowanie dzieł edukacyjnych za pomocą szkół chrześcijańskich i zaangażowania społecznego na korzyść biednych i cierpiących. Cierpienia tylu pozbawionych domów i uchodźców, którzy musieli opuścić własne domy z powodu wojny, wymagają dłoni wyciągniętej z pomocą i przyjacielskiej, aby wylać na ich rany balsam pocieszenia. Nie można wreszcie zrezygnować z troski o Miejsca Święte, które są konkretnym świadectwem tajemnicy Wcielenia Syna Bożego i ofiary Jego życia, spełnionej z miłości do nas i dla naszego zbawienia.
W tym trudnych okolicznościach, naznaczonych brakiem pielgrzymów, jeszcze raz czuję potrzebę uczynienia własnymi słów, które Apostoł Narodów skierował dwa tysiące lat temu do Koryntian, zapraszając ich do solidarności, która opiera się nie na motywach filantropijnych ale chrystologicznych: „znacie łaskę naszego Pana Jezusa Chrystusa, który będąc bogatym, dla nas stał się ubogim, abyśmy mogli się Jego ubóstwem ubogacić” (2 Kor 8,9). Po przypomnieniu zasad równości, solidarności i wymiany dóbr, Apostoł dodaje słowa bardzo wymowne tak wówczas, jak i dziś, które nie wymagają żadnego komentarza: „To miejcie na uwadze, że kto skąpo sieje, skąpo też zbierać będzie, a kto sieje obficie, z obfitością również zbierze. Niech każdy złoży według tego, co zdecyduje w sercu, nie ze smutkiem, ani przymuszony, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg. Zresztą Bóg ma moc pomnożyć w was każdą łaskę, ponieważ, obfitując we wszystko, możecie wielkodusznie wypełnić wszelkie dobre dzieła” (2 Kor 9, 6-8).
Waszej Ekscelencji, Kapłanom, Zakonnikom i Zakonnicom, oraz Wiernym, którzy angażują się w celu dobrego owocu tej kolekty, w wierności dziełu, o którego spełnienie Kościół prosi wszystkie swoje dzieci według znanego im sposobu, z radością przekazuję gorące wyrazy uznania Ojca Świętego Franciszka. Wzywając obfitego błogosławieństwa dla Diecezji Księdza Biskupa, przekazuję braterskie pozdrowienie w Panu Jezusie.
Wielki Piątek A. D. 2021
Prot. N. 1/2021
Oddany Waszej Ekscelencji

Leonardo kard. Sandri
Prefekt

Giorgio Demetrio Gallaro
Arcybiskup Sekretarz

APEL BISKUPA PŁOCKIEGO

„Jeruzalem, jeśli zapomnę o tobie, niech uschnie moja prawica!”
(Ps 137)

Odpowiadając na prośbę Ojca świętego, wyrażoną za pośrednictwem Kardynała Prefekta Kongregacji Kościołów Wschodnich, z całego serca proszę Kapłanów i Wiernych świeckich naszej Diecezji o włączenie się w tegoroczny Wielki Piątek w dzieło kolekty na rzecz chrześcijan mieszkających w Ziemi Świętej i na Bliskim Wschodzie. Żyjący tam wyznawcy Chrystusa doznają wielorakiej udręki duchowej i materialnej. Są doświadczani krwawymi prześladowaniami.
To dzieło miłości i miłosierdzia jest przecież tak bliskie nam, którzy byliśmy solidarnie wspierani przez Kościoły na Zachodzie, np. w czasie ciemnej nocy stanu wojennego, który dotknął nas boleśnie przed zaledwie 40 laty. Odpowiedzmy więc hojnie czynem miłości na głos cierpienia naszych Braci i Sióstr z Ziemi noszącej ślady biblijnych ojców naszej wiary i samego Zbawiciela. Już teraz wszystkim Ofiarodawcom składam wyrazy podziękowania i z serca błogosławię.
Płock, dnia 19 marca 2021 r.
W uroczystość św. Józefa