OGŁOSZENIA PARAFIALNE, UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO, ROK A, 25.12.2022r.

1.      Drogie Siostry, Drodzy Bracia! Drodzy Diecezjanie!

Uroczystość Narodzenia Pańskiego przypomina nam, że Bóg, który w swoim Synu Jezusie Chrystusie stał się człowiekiem, jest zawsze blisko nas. Ta bliskość potrzebuje naszej zgody, byśmy otworzyli się na Niego i zaprosili Go w nasze życie. Uczynimy to, gdy nie zatrzymamy się na sentymentalnym nastroju Bożego Narodzenia i rozczulaniu nad Małym Jezuskiem, ale odkryjemy i uwierzymy, że Dziecię Jezus przychodzi, by zająć się naszym życiem, by uwolnić nas od grzechu, śmierci i szatana.

Życzę Wam i sobie, Drogie Siostry i Drodzy Bracia, byśmy pozwolili Jezusowi zająć się naszą ludzką biedą, i umocnieni Jego bliskością przemieniali świat, który tworzymy.

Błogosławionych Świąt Narodzenia Pańskiego i szczęśliwego Nowego Roku!

                                                                                                              †Szymon Stułkowski

                                                                                                                      Biskup Płocki

2.       Wszystkim Parafianom, Drogim Gościom, Przyjaciołom, Dzieciom, Młodzieży, Chorym, Samotnym, Starszym, Grupom parafialnym, Urzędom, Instytucjom, Organizacjom, Szkołom, Ośrodkom,  Druhom Strażakom życzę radosnego odkrywania prawdy, że Wcielony Bóg zawsze jest z nami, jest obecny w tajemnicy naszych serc, w życiu rodzinnym, w miejscu pracy i we wspólnocie parafialnej. Niech prawda o Bożej Miłości napełnia Wasze serca pokojem i nadzieją; błogosławieństwa Bożego, zdrowia i wszelkich Łask , upragnionego pokoju na świecie, na Ukrainie i w naszych sercach oraz pięknych, rodzinnych spotkań!

3.      Dziś Msze Święte o godz. 10. i 12.00. W drugi dzień Świąt Narodzenia Pańskiego zapraszam o godz. 8.00, 10.00 i 12.00!

4.      Bóg zapłać za ofiary złożone na tacęi wszelkie ofiary składane na Kościół! Dziękuję za ofiary na odnowienie chrzcielnicy i na urządzenie Organista w programie Sampler, meble w Zakrystii i w kancelarii oraz za ofiary na ogrzewanie Kościoła: Kujawsko – Dobrzyńskiej Spółdzielni Handlowej w Rypinie, p. Irenie Gratunik, p. Bogumile Dunajskiej, p. Jolancie Gołaszewskiej, p. Andrzejowi Żebrowskiemu.  Dziękuję za choinki pp. Magdalenie i Jackowi Tarwackim; za ustawienie choinek i przygotowanie dekoracji: p. Elżbiecie Szczepkowskiej, p. Piotrowi Grzemskiemu, p. Wojciechowi Szulc, p. Jackowi Moszczyńskiemu, p. Markowi Skudynowskiemu, p. Sylwestrowi Smolińskiemu, p. Andrzejowi Jabłonowskiemu! Za stroiki i bombki: p. Jolancie Olszewskiej, Kołu Gospodyń Wiejskich – Kuce, Stowarzyszeniu Bene – Fide! P. Krzysztofowi Piotrkowskiemu za montaż nowej lampy z czujnikiem! Bóg zapłać! Dziękuję za nowy ornat na Święta Narodzenia Pańskiego bezimiennym Darczyńcom!!!

5.       Rozpoczynamy wizytę duszpasterską. Jest to okazja do spotkania i wspólnej modlitwy, będziemy prosić Boga o Błogosławieństwo dla naszych rodzin i o pokój na świecie. Postarajmy się całą rodziną uczestniczyć we wspólnej modlitwie. Kolęda będzie się rozpoczynać zazwyczaj o godz. 8.30,   proszę Sołtysów o zorganizowanie pojazdu, który przyjedzie po księdza i po skończonej kolędzie odwiezie na plebanię. Porządek kolędy:

28.12.2022r. (środa), godz. 8.30 – Bukowiec, Szczepkowo Pawełki

       29.12.2022r.(czwartek), godz. 8.30  – Pokrzywnica

30.12.2022r  (piątek), godz. 8.30 –  Kukiełki, Szczepkowo Zalesie, Sołdany

31.12.2022r. (sobota), godz. 8.30Iwany, Skrody, Krajewo Kawęczyno

6.        W Gościu Niedzielnym/podwójny numer i tylko 5 egzemplarzy/: jak polskie orionistki pomagają młodym  matkom w zrujnowanym Charkowie; istota świąt Bożego Narodzenia! Zachęcam do lektury miesięcznika PULS – Środowiskowego Domu Samopomocy w Janowcu Kościelnym!

7.      Wszystkim, którzy obchodzić będą w tym tygodniu imieniny, urodziny, rocznice ważnych wydarzeń;  życzę błogosławieństwa Bożego, zdrowia i wszelkich łask!

8.      W miniony piątek w Safronce odbył się pogrzeb  +Wojciecha Zakrzewskiego, natomiast pochówek na naszym cmentarzu parafialnym. Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie…