XVI NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK A, 23.07.2023r.

1.      Dziś odbędzie się poświęcenie pojazdów mechanicznych z okazji św. Krzysztofa po każdej Mszy Świętej. Ofiary składane przy tej okazji będą przeznaczone na Msze Święte w intencji kierowców!

2.      Uroczystość odpustowa z racji Przemienienia Pańskiego odbędzie się 6 sierpnia; Mszę Świętą odprawi i kazanie wygłosi ks. dr Dariusz Rogowski, notariusz w Kurii Diecezjalnej Płockiej. Serdecznie zapraszam!

3.      Bóg zapłać za ofiary złożone na tacę i wszelkie ofiary składane na Kościół: p. Annie Stefanowskiej; Nowożeńcom: Joannie i Mateuszowi Pieśko za kwiaty do Kościoła!!

4.       Możemy zapisywać się na listę przyjmujących na nocleg pątników warmińskich/1 sierpnia br./Zapisy w Zakrystii lub w kancelarii parafialnej! Do tej pory 10 rodzin wyraziło taką gotowość i przyjmą 64  pątników! Trwają zapisy na Płocką Pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę!

5.      II Parafialna Pielgrzymka Rowerowa Janowiec Kościelny – Gietrzwałd odbędzie się 28 lipca br. Lista uczestników jest już zamknięta! /ilość miejsc ograniczona do 30 osób/. Rozpoczniemy Mszą Świętą o godz. 7.30!

6.      W Gościu Niedzielnym: Rodzina św. Szarbela coraz liczniejsza w Polsce; Jak zmieni się kolegium kardynalskie po ostatnich nominacjach papieża Franciszka…

7.      Wszystkim, którzy obchodzić będą w tym tygodniu imieniny, urodziny, rocznice ważnych wydarzeń  –  życzę błogosławieństwa Bożego, zdrowia i wszelkich łask!!!

8.      W minionym tygodniu odeszła do Pana +Wanda Nowińska. Pogrzeb odbył się w sobotę o godz. 12.00. Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie…

Słowo Biskupa Płockiego Szymona Stułkowskiego z okazji III Światowego Dnia Dziadków i Osób Starszych

Kochani Diecezjanie!
W tych dniach w naszej diecezji w wielu wspólnotach czcimy św. Annę, babcię Pana Jezusa. Z woli papieża Franciszka już po raz trzeci obchodzimy także Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. Hasłem obchodów są słowa: „Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie” (Łk 1,50), które Ojciec Święty rozwija w specjalnym przesłaniu na ten dzień. Zachęcam wszystkich do lektury tego tekstu.

Chciałbym w tym słowie podziękować wszystkim ludziom dobrej woli za budowanie mostów międzypokoleniowych, o co tak często prosi nas papież Franciszek. Cieszę się, że ciągle uczymy się nawzajem wrażliwości na ludzi starszych. Dziękuję za każdą pomoc, świadczoną babciom, dziadkom i seniorom. To bardzo ważne, by dzieci i młodzież doświadczały tych lekcji szacunku osób starszych. Dziękuję także wszystkim zaangażowanym w instytucjonalną pomoc naszym seniorom w domach opieki, szpitalach i hospicjach. Proszę o modlitwę za mieszkańców, pacjentów i pracowników tych domów, zwłaszcza za nasz diecezjalny Dom Księży Emerytów w Płocku i Dom Seniora Leonianum – Piękne życie w Sikorzu.

Idąc za zachętą papieża Franciszka, zwracam się do Babć, Dziadków i wszystkich Kochanych Seniorów. Wzywając orędownictwa świętych Anny i Joachima, módlcie się, proszę, do Boga, aby oświecał serca ludzi młodych, stojących przed wyborem drogi życia. Niech czują oni nasze wsparcie, by z radością i odwagą zechcieli rozeznać, czy Pan kieruje do nich zaproszenie do wejścia na drogę życia kapłańskiego, zakonnego lub misyjnego. Niech widzą oni także nasze wsparcie, by może jeszcze bardziej otworzyli się na zawarcie sakramentu małżeństwa i założenie rodziny. Módlcie się również za uczestników Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie, za 140 osób z naszej diecezji, z którymi pojadę na spotkanie z papieżem.

Mam jeszcze jedną prośbę, którą kieruję do wszystkich, zwłaszcza do dzieci i młodzieży. Papież Franciszek we wspomnianym przesłaniu poleca nam, „abyśmy przeszli od wyobraźni do konkretu, czyniąc coś, aby objąć uściskiem dziadków i osoby starsze”. Pięknym owocem naszego świętowania może być wizyta w domach osób starszych, ofiarowanie im uścisku i zwyczajne pobycie z nimi. Postarajcie się o to, korzystając z czasu wakacji. Nie zapominajmy także o kapłanach seniorach i o starszych siostrach zakonnych. Zadzwońcie do bliskich seniorów, do sąsiadów, zaoferujcie pomoc, a może zwyczajnie posłuchajcie historii ich życia. Gestem miłosierdzia mogą być także w tych dniach odwiedziny grobów zmarłych babć i dziadków. Jesteśmy im winni naszą wdzięczność i pamięć, bo wyrośliśmy z tych korzeni.

Na radosne świętowanie III Światowego Dnia Dziadków i Osób Starszych niech nam wszystkim błogosławi „Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba” (por. Rdz 28,13). W imię Ojca i Syna, † i Ducha Świętego.


Ks. Bp Szymon Stułkowski